Novinky

Aktuálne zľavy

Každý rodič, ktorý zapíše svoje dieťa do 0. alebo 1. ročníka v 1. termíne zápisu (7.4.2017 a 8.4.2017), podpíše zmluvu a prvé uhradí školné, získa zľavu 100€ zo zápisného.

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback je špecifickou metódou na posilnenie žiadúcej aktivácie nervovej sústavy, predovšetkým na tréning pozornosti a sústredenia, sebaovládania, skľudnenia impulzivity a hyperaktivity, zlepšenie výkonu intelektu. Viac informácii sa dozviete TU. O …

Logopédia

V školskom roku 2016/2017 pre Vás pripravujeme Logopedickú terapiu, ktorá: – trvá 30 minút, – je zameraná individuálne podľa potrieb dieťaťa ako rozvoj oromotoriky,  nácvik správneho dýchania , logopedická intervencia, prevencia …

Podmienky prijatia

Milí rodičia,  podmienky na prijatie Vášho dieťaťa do ktoréhokoľvek ročníka, sú: – rodný list dieťaťa, –  správa zo psychologického vyšetrenia – správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  V prípade potreby si však odborníkov môžete …